Bảng giá / Dịch vụ IMEI

1
KIỂM TRA IMEI IPHONE
Thời gian giao hàng Giá
Kiểm tra GSX iPhone/iPad *full info
12-24 Giờ
12-24 Giờ 75000 VND
Kiểm tra iCloud Clean/Lost server 2
1-5 Phút
1-5 Phút 2500 VND
Kiểm tra Nhà mạng, tình trạng Lock/Unlock - Siêu tốc
1-5 Phút
1-5 Phút 2100 VND
Kiểm tra nơi bán gốc (Sold to) iPhone
5 Phút
5 Phút 30250 VND
Kiểm tra Sprint sạch cước/Nợ cước
5 Minutes
5 Minutes 1800 VND
Sold + Replacement + Case Full Check - Imei
1-2 Ngày
1-2 Ngày 96250 VND
Kiểm tra Nhà mạng, tình trạng Lock/Unlock - Giá siêu rẻ *5-10 phút
15 Phút
15 Phút 2100 VND
Kiểm tra Nhà mạng, tình trạng Lock/Unlock, Ngày kích hoạt - Siêu tốc
1-5 Phút
1-5 Phút 2400 VND
Kiểm tra Icloud Clean/Lost
1-5 Phút
1-5 Phút 1500 VND
Kiểm tra tình trạng iCloud (FMI) ON/OFF bằng IMEI
1-5 Phút
1-5 Phút 2000 VND
Kiểm tra tình trạng iCloud ON/OFF bằng S/N (số Serial)
1-5 Phút
1-5 Phút 2000 VND
Kiểm tra T-Mobile Sạch cước/ Nợ cước/ Blocked
1-5 Phút
1-5 Phút 3500 VND
Kiểm tra Sprint Sạch cước/ Nợ cước/ Blacklist *SPCS
1-5 Phút
1-5 Phút 3000 VND
Kiểm tra Verizon Clean/ Unpaid/Blocked
1-5 Phút
1-5 Phút 2000 VND
Kiểm tra tình trạng Blacklist tất cả các mạng
1-5 Phút
1-5 Phút 14400 VND
Kiểm tra SN (S/N/ Serial) từ IMEI
1-5 Phút
1-5 Phút 6000 VND
3
UNLOCK IPHONE AT&T MỸ
Thời gian giao hàng Giá
At&t Usa - IPhone 11/11Pro/11Pro Max *Past_due_payment
1-15 days
1-15 days 1466250 VND
At&T Usa - IPhone X/XS/XS MAX/XR *Nợ Cước 90%
7-15 days
7-15 days 0 VND
Kiểm tra IMEI iPhone AT&T [Tất cả model - Tự động Unlock nếu sạch cước]
1 days
1 days 10000 VND
Unlock AT&T *lỗi chờ 30/60 ngày
10-15 days
10-15 days 2040000 VND
Unlock ATT past_due_payment XR/XS/XS Max
10-15 days
10-15 days 1402500 VND
5
UNLOCK IPHONE NHÀ MẠNG CANADA
Thời gian giao hàng Giá
Unlock iPhone Bell & Virgin Canada *Nợ cước
2-3 Weeks
2-3 Weeks 292500 VND
Unlock iPhone Bell & Virgin Canada *Sạch cước
2-3 Miniutes
2-3 Miniutes 67500 VND
Unlock iPhone Bell & Virgin Canada *Tất cả tình trạng
2-3 days
2-3 days 900000 VND
Unlock iPhone Roger & Fido Canada *tất cả model *tất cả model
1-3 days
1-3 days 148000 VND
Unlock Telus *tất cả model *Nợ cước
3-7 days
3-7 days 249500 VND
Unlock Telus *tất cả model *tất cả tình trạng
3-7 days
3-7 days 840000 VND
Unlock Telus tất cả model *Sạch cước
1-3 days
1-3 days 150000 VND
6
UNLOCK IPHONE CÁC MẠNG KHÁC
Thời gian giao hàng Giá
USA AT&T iPhone All Models - US Reseller Flex Policy
1-5 days
1-5 days 1290875 VND
7
DICH VU MỞ ICLOUD
Thời gian giao hàng Giá
Xóa iCloud iPhone 50-70% * Sold to Euro/UK
15-20 ngày
15-20 ngày 3500000 VND
Xóa iCloud iPhone 50-70% * Sold to Sprint USA
15-20 ngày
15-20 ngày 3300000 VND
Xóa iCloud iPhone 50-70% * Sold to T-mobile USA
15-20 days
15-20 days 4200000 VND
Xóa iCloud iPhone 50-70% *Sold by AT&T USA
15-20 days
15-20 days 3600000 VND
Xóa iCloud iPhone sold to Australia
30 Days
30 Days 3750000 VND
8
Dich vụ khác
Thời gian giao hàng Giá
test
Minutes
Minutes 25000 VND
Powered by Dhru Fusion