Dịch vụ IMEI

Dịch vụ IMEI

0

DỊCH VỤ HOT

Loại trả kết quả Giá
Kiểm tra iPhone AU KDDI 6s-> Promax [Tự unlock nếu sạch cước] 60 Miniutes 60 Miniutes ₫30000 VND
Kiểm tra iPhone Docomo [Tự unlock nếu sạch cước] 60 Miniutes 60 Miniutes ₫30000 VND
*Bảo trì*Tạm ngưng*Kiểm tra mạng lock iPhone chính xác 90% *Chậm (trả kết quả sau 1-2 tiếng) 120 Miniutes 120 Miniutes ₫0 VND
Kiểm tra iPhone Softbank sạch cước/báo mất (có thể unlock hay không) 60 Phút 60 Phút ₫0 VND
1

KIỂM TRA IMEI IPHONE

Loại trả kết quả Giá
Apple Bluetooth & Wifi Mac Address - Imei 1-2 ngày 1-2 ngày ₫220000 VND
Apple Bluetooth & Wifi Mac Address - S/N 1-2 ngày 1-2 ngày ₫220000 VND
Kiểm tra GSX iPhone/iPad *full info 12-24 Hours 12-24 Hours ₫0 VND
Kiểm tra iCloud Clean/Lost server 2 1-5 Phút 1-5 Phút ₫1900 VND
Kiểm tra Nhà mạng, tình trạng Lock/Unlock - Siêu tốc 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes ₫2800 VND
Kiểm tra nơi bán gốc (Sold to) iPhone Ngay lập tức Ngay lập tức ₫30000 VND
Kiểm tra Nhà mạng, tình trạng Lock/Unlock - Giá siêu rẻ *5-10 phút 15 Miniutes 15 Miniutes ₫1900 VND
Kiểm tra Nhà mạng, tình trạng Lock/Unlock, Ngày kích hoạt - Siêu tốc 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes ₫3300 VND
Kiểm tra Icloud Clean/Lost 1-5 phút 1-5 phút ₫1900 VND
Kiểm tra tình trạng iCloud (FMI) ON/OFF bằng IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes ₫1000 VND
Kiểm tra tình trạng iCloud ON/OFF bằng S/N (số Serial) 1-5 Phút 1-5 Phút ₫1500 VND
Kiểm tra T-Mobile Sạch cước/ Nợ cước/ Blocked 1-5 phút 1-5 phút ₫1500 VND
Kiểm tra Sprint Sạch cước/ Nợ cước/ Blacklist *SPCS 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes ₫2500 VND
Kiểm tra Verizon Clean/ Unpaid/Blocked 1-5 Phút 1-5 Phút ₫1500 VND
Kiểm tra tình trạng Blacklist tất cả các mạng 1-5 Phút 1-5 Phút ₫9000 VND
Kiểm tra SN (S/N/ Serial) từ IMEI 1-5 Miniutes 1-5 Miniutes ₫5000 VND
2

UNLOCK IPHONE NHÀ MẠNG MỸ

Loại trả kết quả Giá
Sprint Usa - IPhone Sprint Usa - IPhone 11/11Pro/11Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8/8+ *SPCS YES 5-7 ngày 5-7 ngày ₫1350000 VND
Sprint Usa - IPhone Sprint Usa - IPhone 7/7+/SE/6s/6s+/6/6+/5s/5c/5 Sạch cước 5-7 ngày 5-7 ngày ₫1100000 VND
Sprint Usa - tất cả model *Sạch cước + Nợ cước *tỷ lệ 60-80% 7-10 ngày 7-10 ngày ₫1500000 VND
T-mobile / Metro Pcs Usa - IPhone 11 Sạch cước + Nợ cước 7-10 ngày 7-10 ngày ₫3700000 VND
T-mobile / Metro Pcs Usa - IPhone 11Pro/11Pro Max *Sạch cước + Nợ cước 7-10 ngày 7-10 ngày ₫5200000 VND
T-mobile / Metro Pcs Usa - IPhone X *Sạch cước + Nợ cước 7-10 ngày 7-10 ngày ₫2800000 VND
T-mobile / Metro Pcs Usa - IPhone XR *Sạch cước + Nợ cước 7-10 ngày 7-10 ngày ₫2900000 VND
T-mobile / Metro Pcs Usa - IPhone XS / XS MAX *Sạch cước + Nợ cước 7-10 ngày 7-10 ngày ₫3300000 VND
Tracfone USA / StraightTalk - IPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Clean 10-15 ngày 10-15 ngày ₫1110000 VND
Tracfone USA / StraightTalk - IPhone 5/5c/5s/6/6s/6s+7/7+/Se Clean IMEI: 10-15 ngày 10-15 ngày ₫1110000 VND
Tracfone USA / StraightTalk - IPhone 8/8+/X/Xr/Xs/Xs Max Clean 10-15 ngày 10-15 ngày ₫1110000 VND
Unlock Sprint sạch cước + nợ cước 7-10 Days 7-10 Days ₫1950000 VND
Unlock Verizon Usa 100% - Bảo hành 10 ngày 1-5 ngày 1-5 ngày ₫290000 VND
Unlock Verizon Usa 100% -Tất cả model *BH 30 ngày 1-2 ngày 1-2 ngày ₫150000 VND
US GSM/VZW N61/N56 - IPhone từ 4 đến X *Sạch cước 10-15 ngày 10-15 ngày ₫900000 VND
Verizon Usa - IPhone 11 Pro Max/11 Pro/11/XS/XS MAx/XR Sạch cước/Nợ cước *Máy đã Active * tỷ lệ thấp 15-20 ngày 15-20 ngày ₫800000 VND
Xóa báo mất Sprint *Máy có SPCS Yes 10 phút 10 phút ₫95000 VND
Xóa báo mất Sprint tất cả model 3-5 ngày 3-5 ngày ₫1800000 VND
3

UNLOCK IPHONE AT&T MỸ

Loại trả kết quả Giá
At&t Usa - IPhone 11/11Pro/11Pro Max *Past_due_payment 1-15 ngày 1-15 ngày ₫1500000 VND
At&t Usa - IPhone 11/11Pro/11Pro Max tất cả tình trạng 7-10 Days 7-10 Days ₫4100000 VND
Kiểm tra iPhone AT&T [Tự động Unlock nếu sạch cước] 1 ngày 1 ngày ₫9900 VND
Unlock AT&T lỗi chờ 30/60 ngày 10-15 Days 10-15 Days ₫240000 VND
Unlock iPhone AT&T tất cả tình trạng *tỷ lệ thấp 10-15 Days 10-15 Days ₫2750000 VND
4

UNLOCK IPHONE NHÀ MẠNG NHẬT

Loại trả kết quả Giá
Docomo Japan - IPhone XS/XS max//Xr/X/8/8+/7/7+/6s/6s+ Sạch cước 1 ngày 1 ngày ₫100000 VND
Softbank Japan - IPhone 11/11Pro/11Pro Max Sạch cước + Nợ cước 3-7 ngày 3-7 ngày ₫1470000 VND
Softbank Japan - IPhone XS / XS MAX / XR *tất cả tình trạng 3-7 ngày 3-7 ngày ₫2250000 VND
Softbank Japan - IPhone XS/XS max/Xr/X/8/8+/7/7+/6s/6s+/6/6+/SE Sạch cước + Nợ cước 3-7 ngày 3-7 ngày ₫1250000 VND
Unlock Docomo Japan - IPhone 11/11Pro/11Pro Max/XS/XS MAX/XR tất cả tình trạng 3-7 ngÃ? y 3-7 ngÃ? y ₫700000 VND
Unlock Softbank Japan - IPhone 11 / 11 Pro /11 Pro Max tất cả tình trạng 3-7 ngày 3-7 ngày ₫2330000 VND
5

UNLOCK IPHONE NHÀ MẠNG CANADA

Loại trả kết quả Giá
Unlock iPhone Bell & Virgin Canada *Nợ cước 2-3 Weeks 2-3 Weeks ₫500000 VND
Unlock iPhone Bell & Virgin Canada *Sạch cước 2-3 ngày 2-3 ngày ₫150000 VND
Unlock iPhone Bell & Virgin Canada *Tất cả tình trạng 2-3 ngày 2-3 ngày ₫900000 VND
Unlock iPhone Roger & Fido Canada *tất cả model *tất cả model 1-3 ngày 1-3 ngày ₫200000 VND
Unlock Telus *tất cả model *Nợ cước 3-7 ngày 3-7 ngày ₫150000 VND
Unlock Telus *tất cả model *tất cả tình trạng 3-7 ngày 3-7 ngày ₫1200000 VND
Unlock Telus tất cả model *Sạch cước 1-3 ngày 1-3 ngày ₫100000 VND
6

UNLOCK IPHONE CÁC MẠNG KHÁC

Loại trả kết quả Giá
Unlock Latin America *tất cả model 3-7 ngày 3-7 ngày ₫800000 VND
USA AT&T iPhone All Models - US Reseller Flex Policy 1-5 ngày 1-5 ngày ₫1800000 VND
7

DICH VU MỞ ICLOUD

Loại trả kết quả Giá
Remove/ Xóa iCloud iPhone 90-99% * Sold to Euro/UK 10-15 ngày 10-15 ngày ₫2500000 VND
Remove/ Xóa iCloud iPhone 90-99% *Sold by Apple USA 10-15 ngày 10-15 ngày ₫4200000 VND
Remove/Xóa iCloud X-> Promax Clean worldwide 72 giờ 1-3 ngày 1-3 ngày ₫7900000 VND
8

WORLDWIDE

Loại trả kết quả Giá
Unlock tất cả model& tình trạng *BH 15 ngày 3-7 ngày 3-7 ngày ₫1800000 VND
Unlock tất cả nhà mạng *Worldwide *Không bảo hành 1-3 ngày 1-3 ngày ₫999000 VND
Powered by Dhru Fusion